Śpiącą Królewnę chyba kupię dla siebie. Mojej dzieci już wyrosły... To jedna z ważniejszych książek mojego dzieciństwa. W burych latach 70-tych te pop-up'y były czymś niesamowitym.