Odkupię dwie książki z profesorem Astrokotem te o kosmosie i o układzie słonecznym. Chce ktoś się pozbyć?