U nas elementarz Falskiego jest na pierwszy rzut zawsze